maatschappelijke zetel — siège social — registered office
Chris Pype, licht
Cornet de Grezstraat 13
1030 Brussel
BE 0555 832 368

post- en leveradres — adresse postale & livraisons — mailing & delivery address
Chris Pype, licht
Scheldestraat 104
9040 Gent

zaakvoerder & lichtontwerper – gérant & concepteur lumière – founder & lighting designer
Chris Pype
+32 477 320 833
licht@chrispype.be

financiën & administratie — finances & administration — finance & administration
Lieselot Dewaele
+32 479 846 212
lieselot@chrispype.be
invoices@chrispype.be

administratie — administration — administration
Karel De Coensel
+32 499 299 462
karel@chrispype.be

productiemanager — responsable de production — production manager
Annabel Heyse
+32 479 798 954
annabel@chrispype.be

projectmanager & lichtontwerper – responsable de projet & concepteur lumière – project manager & lighting designer
Heleen Sabbe
+32 477 223 160
heleen@chrispype.be

Ben Boving
+32 471 587 412
ben@chrispype.be

lichtregisseurs – régisseurs lumière – lighting technicians
Anton Boon
Jan Schietekat
Lucas Van De Walle
Bruno Poelaert
Niels Ieven